IKVO planlegger landsmøte og konferanse 27. og 28. oktober

Konferansen blir gratis for være medlemmer. Konferansen blir i Oslo.  Hold av datoen! (Dere må selv dekke reise.)

 

Fagverksted 2022: Rustet for framtiden! Samarbeid om kvalifisering

Årets Fagverksted setter søkelys på hvordan kommuner, sivilsamfunnet og arbeidsgivere samarbeider om å bygge gode kvalifiseringsløp for ulike deltakere i introduksjonsprogrammet. Dato: 28.-29. september på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 1. september.

Les mer hos IMDi

Integreringsbarometeret 2022

Årets integreringsbarometer viser at befolkningen i stadig økende grad er mer positive til innvandring. Samtidig mener bare to av ti av integreringen fungerer bra.

Les mer hos IMDi

Informasjon om oppfølging av fullføringsreformen - FVO (Forberedende voksenopplæring)

I denne presentasjonen fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, kan du få informasjon om status for fullføringsreformen av FVO.

Les presentasjonen her

Nettverkssamling om fleksibel opplæring i voksenopplæringen

HK-dir inviterer til workshop/nettverkssamling om fleksibel opplæring for private og kommunale voksenopplæringssentre.
Les mer hos HK-dir

Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til norskopplæring for flyktninger fra Ukraina

Det er bevilget 50 millioner kroner til norskopplæringsordningen, for å gi tilbud om tidlig opplæring i norsk for flyktninger fra Ukraina. Søknadsfrist: 7. juni 2022. 

Digitalt informasjonsmøte om tilskudd til norskopplæring 23. mai kl. 12.00-13.00

Nasjonal brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet i 2021

IMDi gjennomførte en nasjonal undersøkelse blant deltakere ved årsskiftet 2021-2022. Til sammen 2 245 deltakere fra 129 kommuner besvarte undersøkelsen, som forsøker å kartlegge hvilke elementer som indikerer god kvalitet i introduksjonsprogrammet.

Les mer hos IMDi

Temaplakater på engelsk- ukrainsk

Avior er en nettside med flerspråklig materiale for barn med innvandrerbakgrunn i Europa. Her finnes nå noen temaplakater som viser bilde og ord på både engelsk og ukrainsk. 

Temaer: hodet, kroppen, dyr i skogen, dyr på gården, frukt og grønnsaker, på bordet, tall, ulike situasjoner og handlinger, om skolen, dager og uker og om famile.

Les mer hos Tema morsmål

Veileder til migrasjon, helse og mangfold

Denne veilederen skal hjelpe deg som er gruppeveileder til å planlegge og gjennomføre timene i temaområdet migrasjon, helse og mangfold i det standardiserte elementet Livsmestring i et nytt land.

Les mer hos IMDi

IKVOs svar på høringsnotatet om endringer i integreringsloven gjeldende ukrainske flyktninger

Til tross for ualminnelig kort høringsfrist, har mange av våre medlemmer kommet med innspill til Regjeringens foreslåtte midlertidige endringer av integreringsloven.

Les høringssvaret her