SFS2213 relatert til voksenopplæring

Presiseringer og konsekvenser etter forliket mellom KS og Utdanningsforbundet 02.09.2022.

Les referatet her

Kompetansepluss arbeid

I Kompetansepluss arbeid kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter, og opplæring i norsk og/eller samisk for voksne i arbeid. Ordningen skal primært være for deltakere med lav formell utdanning.

Fristen for å søke midler er tirsdag 6. desember.

Les mer hos HK-dir

Webinar om fremtidens voksenopplæring

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Utdanningsdirektoratet inviterer til webinar mandag 28.november kl. 10.00 – 11.30.

Les mer her

Presentasjoner fra IKVOs landsmøte og konferanse

Sakspapirer og presentasjoner fra IKVOs landsmøte og landskonferanse kan du finne her.

Årets bosettings- og integreringspris

Bodø, Haugesund, Kinn, Rælingen og Vennesla er nominerte kommuner for arbeid frem til 2022 og konkurrerer om å vinne prisen. Prisen deles ut på IMDis årskonferanse 17. november i Oslo. Velg din favoritt og trykk på "Stem". Du kan stemme én gang.

Les mer hos IMDi

Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - konferanse

Konferanse for lærare og ledare, lærerutdannere og forskere som arbeider med språkutdanning og grunnleggende lese- og skriveopplæring for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang.

Les mer hos NVL

Kommunene sine utgifter til bosetting, integrering og norskopplæring i 2021

Beregningsutvalet sin rapport for 2021 viser at kommunene i stor grad fikk dekket de gjennomsnittlige utgiftene til bosetting og integrering av flyktninger i de fem åra kommunene mottok integreringstilskudd.

Les mer hos IMDi

Nasjonal lederkonferanse 16.-17. november (HK-dir)

Temaer blir blant annet Fullføringsreformen, karriereveiledning og realkompetansevurdering, erfaringer med Integreringsloven så langt, læring på tvers av arenaer, fleksibel opplæring, lokalt utviklingsarbeid – og god tid til erfaringsdeling.

Les mer om program og påmelding her

Fagverksted 2022: Rustet for framtiden! Samarbeid om kvalifisering

Årets Fagverksted setter søkelys på hvordan kommuner, sivilsamfunnet og arbeidsgivere samarbeider om å bygge gode kvalifiseringsløp for ulike deltakere i introduksjonsprogrammet. Dato: 28.-29. september på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 1. september.

Les mer hos IMDi

Integreringsbarometeret 2022

Årets integreringsbarometer viser at befolkningen i stadig økende grad er mer positive til innvandring. Samtidig mener bare to av ti av integreringen fungerer bra.

Les mer hos IMDi