Hvor lenge deltar flyktninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet?

De aller fleste deltakerne i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger avslutter programmet etter to år. Men en del deltakere bruker ett år ekstra i programmet.

Les mer hos IMDi

Flyktninger bosettes raskere

Det er ventet at det blir bosatt om lag 5 000 flyktninger i 2019. Mer enn halvparten av disse vil være overføringsflyktninger.

Les mer hos Kompetanse Norge

Referat fra siste styremøte i IKVO

Siste styremøte i IKVO ble avholdt 24. september. En viktig sak på møtet var å behandle høringsuttalelsen om forslag til ny integreringslov. Du kan lese referatet her. 

Statsbudsjettet: Fleire innvandrarar skal ut i arbeid og utdanning

Regjeringa vil bruke nær 320 millionar kroner til målretta tiltak for betre integrering. – Innvandrarar er ein ressurs, og vi vil at fleire skal få formell kompetanse slik at dei kjem i jobb. Vi treng mangfald i arbeidslivet, og vi ønsker at fleire innvandrar deltek i små og store fellesskap i samfunnet vårt, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Les mer hos Regjeringa

Flyktninger bosettes raskere

Det er ventet at det blir bosatt om lag 5 000 flyktninger i 2019. Mer enn halvparten av disse vil være overføringsflyktninger.

Les mer hos IMDi

Norskprøven har fått nye eksempeloppgaver

Antall eksempeloppgaver er omtrent som før, men oppgavene er organisert på en ny måte. I stedet for å ha hele eksempelprøver på hvert nivå, får vi se hvilke formater som finnes på hvert nivå og det er bolker med eksempeloppgaver innen hver oppgavetype. 

Les mer

Gode grep i 50 timer samfunnskunnskap

Nygård skole i Bergen har endret måten de gjennomfører opplæringen i samfunnskunnskap på. Nå består over 95 prosent av kandidatene prøven.

Les mer hos Kompetanse Norge

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i 2018

Beregningsutvalgets rapport for 2018 viser at kommunene i svært stor grad får dekket sine utgifter til bosetting og integrering.

Les mer hos IMDi

Forslag til ny integreringslov og endringer i statsborgerloven

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). Les høringsnotatet og kom med innspill. IKVO kommer vil sende et langt og fyldig høringssvar innen fristen i november.

Les mer hos Kompetanse Norge

Høring vedrørende finansiering av livsopphold for voksne i grunnskolen

Velkommen tilbake til nytt skoleår! Året blir spennende med ny introlov og mange endringer på trappene. Første høring gjelder finansiering av livsopphold for voksne i grunnskolen. Les IKVOs høringssvar under. Send oss gjerne innspill på mail viho@lunner.kommune.no INNEN 25.8.

IKVOs høringssvar