IMDi og Kompetanse Norge foreslås nedlagt.

Nær 5.000 arbeidsplasser foreslås overført til fylkeskommunene av et ekspertutvalg. Kompetanse Norge og IMDi er blant fem statlige etater som foreslås nedlagt. Det er kun seks ukers høring. IKVO vil uttale seg. 

Les mer om saken i Aftenposten

Halvparten av flyktninger i jobb

I 4. kvartal 2016 var det i alt registrert 89 195 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktningene 15–66 år. I hele befolkningen i samme alder lå andelen sysselsatte på 71 prosent, dvs. en forskjell i sysselsettingen på 23,6 prosentpoeng.

Les mer hos SSB

Bli med på morsmålsdagen 21.02.18!

Den internasjonale morsmålsdagen feires 21. februar over hele verden. NAFO og Nasjonalbiblioteket ved Det flerspråklige bibliotek (DFB) ønsker å inspirere barnehager, skoler og bibliotek til å være med å markere dagen.
 
Les mer hos NAFO

LearnNow kan nå lastes ned som gratis app

NTNU har nå lansert norskopplæringsressursen LearnNow som en app med blant annet arabisk og tigrinja som støttespråk. Tanken er at den blant annet kan benyttes til norskopplæring for nyankomne flyktninger. Appen kan lastes ned gratis fra Google Play og App Store. Appen er finansiert av Kompetanse Norge. 

Til ressursen

 

Registrering i NIR er nytt krav for norsktilskudd

Kommunene må registrere søknad eller vedtak om norskopplæring for den enkelte innvandrer i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for å få utbetalt norsktilskudd. Dette gjelder for personer som får rett og plikt til opplæring i 2018.

Les mer hos IMDi

Visste du at...

Visste du at 3560 personer søkte om asyl i Norge i 2017? Det var kun 148 færre fra Eritrea enn Syria. På nettsidene til UDI kan du finne statistikk, forsknings- og utviklingsrapporter og årsrapporter om migrasjon og innvandring til Norge.

Til nettsidene til UDI

Bruk av språkpraksis i norskopplæringen

I et brev til IMDi og Kompetanse Norge fastslår justisdepartementet at språkpraksis kan telles med som en del av norskopplæringen. Språkpraksisen må ha en kvalitet som fører til språkutvikling for at den skal kunne inngå i norskopplæringen.

Les mer hos IMDi

Innføringskurs i personlig økonomi for nyankomne flyktninger

Bruk pengene dine smart er et hjelp-til-selvhjelpskurs i personlig økonomi for flyktninger. Kurset er utarbeidet av Finans Norge i dialog med flyktningkontoret i Bærum og er beregnet å inngå i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Les mer

Bedre resultater for introduksjonsprogrammet

I 2015 avsluttet 4132 personer introduksjonsprogram. 61 prosent av disse var i arbeid eller utdanning året etter. Det er en økning sammenlignet med tilsvarende resultater for de som avsluttet i 2014, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les mer hos IMDi

Kvalitetsstandarder for norskopplæringen

Kompetanse Norge har utviklet kvalitetsstandarder for norskopplæringen som kan brukes til bestilling av kurs for minoritetsspråklige som ikke er omfattet av introduksjonsloven. Kvalitetsstandardene skal bidra til at norskopplæring gitt eller bestilt av det offentlige, er av god kvalitet og gir en bedre sammenheng i opplæringstiltak for den enkelte deltaker.

Les mer