Norskprøven har fått nye eksempeloppgaver

Antall eksempeloppgaver er omtrent som før, men oppgavene er organisert på en ny måte. I stedet for å ha hele eksempelprøver på hvert nivå, får vi se hvilke formater som finnes på hvert nivå og det er bolker med eksempeloppgaver innen hver oppgavetype. 

Les mer

Gode grep i 50 timer samfunnskunnskap

Nygård skole i Bergen har endret måten de gjennomfører opplæringen i samfunnskunnskap på. Nå består over 95 prosent av kandidatene prøven.

Les mer hos Kompetanse Norge

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i 2018

Beregningsutvalgets rapport for 2018 viser at kommunene i svært stor grad får dekket sine utgifter til bosetting og integrering.

Les mer hos IMDi

Forslag til ny integreringslov og endringer i statsborgerloven

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). Les høringsnotatet og kom med innspill. IKVO kommer vil sende et langt og fyldig høringssvar innen fristen i november.

Les mer hos Kompetanse Norge

Høring vedrørende finansiering av livsopphold for voksne i grunnskolen

Velkommen tilbake til nytt skoleår! Året blir spennende med ny introlov og mange endringer på trappene. Første høring gjelder finansiering av livsopphold for voksne i grunnskolen. Les IKVOs høringssvar under. Send oss gjerne innspill på mail viho@lunner.kommune.no INNEN 25.8.

IKVOs høringssvar

Aktører og ansvarsforhold i utlendingsforvaltningen

Her er en nyttig oversikt over departementer og etater som arbeider med innvandring og utlendingsspørsmål.

Les mer hos Regjeringen

Resultater for flyktninger som avsluttet introduksjonsprogram i 2018

I 2018 gikk 55 prosent av deltakere ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Det er det beste resultatet i introduksjonsordningens historie.

Les mer hos IMDi

Utvikler standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

IMDi og Kompetanse Norge utvikler standardiserte elementer til bruk i introduksjonsprogrammet for å bidra til god kvalitet for den enkelte deltaker. Elementene skal være tilpasset deltakere med ulik kompetanse, ønsker og muligheter i arbeidsmarkedet.

Les mer hos IMDi

Status om læreplan og prøve i norsk på nivå C1

Kompetanse Norge er godt i gang med å utvikle prøve i norsk på nivå C1 og læreplan i norsk for voksne innvandrere for nivå C1.
 
Les mer hos Kompetanse Norge

Oppstartskonferanse for utvidelse av forsøkene med FVO ble arrangert 5. og 6. juni

Kompetanse Norge inviterte til oppstartskonferanse i forbindelse med utvidelse av modulforsøkene med FVO. Flere av medlemmene i IKVO har fått innvilget søknad om å være med på denne utvidelsen av FVO.

Les mer om FVO hos Kompetanse Norge