Ekstraavvikling av muntlig norskprøve

På grunn av nye krav til søknader om permanent oppholdstillatelse, er det innvandrere som nå har behov for å dokumentere at de behersker norsk muntlig på minimum nivå A1 før neste prøveavvikling. Kompetanse Norge legger derfor til rette for en ekstraordinær avvikling av delprøven i muntlig kommunikasjon på nivå A1–A2 i mars 2017.

Les mer hos Kompetanse Norge

Jobbsjansen

Gjennom Jobbsjansen kan hjemmeværende innvandrerkvinner få tiltak som kvalifiserer til arbeid eller utdanning. I tillegg kan deltakere i introduksjonsprogram få et ekstra år i programmet, og innvandrerungdom kan få tilbud om mer grunnskoleopplæring.

Les mer hos IMDi

Blogg med mye nyttig for norsklærere

Tone Evensen er lærer på grunnskole for voksne og deler dagen med 16 gutter mellom 15 og 18 år. De siste tre årene har hun jobbet ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Der har hun jobbet med å utvikle læringsressurser og holdt en rekke kurs for lærere og skoleledere rundt om i Norge. Hun er også ansvarlig for bloggen "Uten en rød tråd". 

Les bloggen her

Ny ordning: Opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier

Asylsøkere over 16 år som bor i mottak og som ikke har fått endelig vedtak om opphold, kan få inntil 175 timer norskopplæring. De som kommer inn i målgruppen for ordningen i 2017, kan også få 50 timer opplæring i norsk kultur og norske verdier. 

Les mer hos IMDi

Statsborgerprøven - hvem må ta den?

Personer mellom 18 og 67 år som skal søke om norsk statsborgerskap, må dokumentere at de har bestått en samfunnskunnskapsprøve på norsk. De kan dokumentere kravet med blant annet følgende: Bestått Statsborgerprøven eller bestått Samfunnskunnskapsprøven på norsk.

Les mer hos Kompetanse Norge

Kompetanse Norge

Vox skiftet navn til Kompetanse Norge 1. januar 2017. Det nye navnet peker tydeligere på det nasjonale oppdraget: Å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Les mer hos Kompetanse Norge

Informasjonsmaler om norskopplæringen på flere språk

Kommunen har en plikt til å informere de av innbyggerne som har rettigheter og plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven. På IMDis nettsider finner du informasjon om ordningen på flere språk.

Les mer hos IMDi

Velkommen til Statpedkonferansen 2017

Tema for konferansen er «Språk i tusen former - et spesialpedagogisk blikk på språk og kommunikasjon som virkemiddel for vellykket inkludering». Bidragsytere er fagpersoner fra inn– og utland.

Målgruppen for konferansen er ansatte i universitet- og høgskolesektoren,
PP-tjenesten, ledere i barnehage og skole, pedagogisk personell i skole og barnehage, spesialisthelsetjeneste og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Konferansen arrangeres på Gardermoen 21. og 22. mars.

Programmet og påmelding finner du her

Nasjonal lederkonferanse 2017

Vox arrangerer nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene. 

  • Dato: 07.–08. februar 2016
  • Kl: 10.30
  • Sted: Scandic Oslo Airport
Les mer hos VOX

Mer grunnskoleopplæring til ungdom

Kunnskapsdepartementet har innført en mulighet for kommuner og fylkeskommuner til å tilby mer grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 til ungdommer som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1. 

Lovendringen vil være spesielt relevant for unge flyktninger og innvandrere som kommer til Norge sent i skoleløpet og som derfor ikke har fått all den grunnskoleopplæringen de har behov for. De som deltar i introduksjonsprogrammet kan få dette tilbudet som en del av sitt program. 

Les mer hos IMDi