Høringssvar om forslag til ny integreringslov

Kunnskapsdepartementet har sendt høringsforslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). Høringsfristen er 15. november. Vi kommer til å legge ut flere høringssvar på nettsidene her, for blant annet å inspirere andre til å skrive høringssvar. Følg med !

Her kommer høringssvarene:
 

IKVOs leder skrev motsvar i Aftenposten

Tidligere journalist Kjell Erik Eilertsen skrev i en kronikk i Aftenposten 7. november at «integreringen fra muslimske land går dårlig». IKVOs leder, Vibeche Holte, skrev et motsvar i Aftenposten 10. november. 

Les motsvaret

Søk integreringstilskudd innen 18. november

For å få utbetalt integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger for 2019 innen nyttår, må kommunen sende søknad til IMDi innen 18. november.

Les mer hos IMDi

Hvor lenge deltar flyktninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet?

De aller fleste deltakerne i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger avslutter programmet etter to år. Men en del deltakere bruker ett år ekstra i programmet.

Les mer hos IMDi

Flyktninger bosettes raskere

Det er ventet at det blir bosatt om lag 5 000 flyktninger i 2019. Mer enn halvparten av disse vil være overføringsflyktninger.

Les mer hos Kompetanse Norge

Referat fra siste styremøte i IKVO

Siste styremøte i IKVO ble avholdt 24. september. En viktig sak på møtet var å behandle høringsuttalelsen om forslag til ny integreringslov. Du kan lese referatet her. 

Statsbudsjettet: Fleire innvandrarar skal ut i arbeid og utdanning

Regjeringa vil bruke nær 320 millionar kroner til målretta tiltak for betre integrering. – Innvandrarar er ein ressurs, og vi vil at fleire skal få formell kompetanse slik at dei kjem i jobb. Vi treng mangfald i arbeidslivet, og vi ønsker at fleire innvandrar deltek i små og store fellesskap i samfunnet vårt, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Les mer hos Regjeringa

Flyktninger bosettes raskere

Det er ventet at det blir bosatt om lag 5 000 flyktninger i 2019. Mer enn halvparten av disse vil være overføringsflyktninger.

Les mer hos IMDi

Norskprøven har fått nye eksempeloppgaver

Antall eksempeloppgaver er omtrent som før, men oppgavene er organisert på en ny måte. I stedet for å ha hele eksempelprøver på hvert nivå, får vi se hvilke formater som finnes på hvert nivå og det er bolker med eksempeloppgaver innen hver oppgavetype. 

Les mer

Gode grep i 50 timer samfunnskunnskap

Nygård skole i Bergen har endret måten de gjennomfører opplæringen i samfunnskunnskap på. Nå består over 95 prosent av kandidatene prøven.

Les mer hos Kompetanse Norge