IKVOs landskonferanse 26.-27. oktober 2016

IKVOs landskonferanse vil bli arrangert på Thon Hotel Vika i Oslo fra 26. til 27. oktober. Temaet blir Stortingsmelding 16 – og forslag til endringer i voksenopplæringen. Både VOX og Utdanningsdirektoratet skal holde innlegg.

Påmelding

Les mer

Så mange skal bosettes i løpet av året

Her er oversikten over antallet flyktninger kommunene har blitt bedt om å bosette i 2016, og plantall for bosetting i 2017. Du ser også antallet flyktninger de så langt har vedtatt å ta imot i denne perioden. Tallene oppdateres ukentlig.

Les mer hos IMDi

Pensum til 50 timer samfunnskunnskap

På disse sidene finner du pensum til faget 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Her skal du få viktig kunnskap om Norge og om dine rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet.

Samfunnskunnskap.no

Skole og utdanning i introduksjonsprogrammet

Deltakere som har behov for grunnskoleopplæring eller fag i videregående skole, kan få dette som en del av sitt program. Fra høsten 2016 kan deltakere også ta videregående opplæring på fulltid i introduksjonsprogrammet.

Les mer hos IMDi

Nettkurs om voksenpedagogikk

VOX tilbyr nettkurs som handler om pedagogiske utfordringer knyttet til voksnes læring. Det egner seg for alle som underviser voksne. Det tar for seg trekk ved voksne i læringssituasjoner, motivasjon og motstand, og hvordan voksne lærer.

Les mer

Stor nordisk konferanse om spesialundervisning for voksne. Meld deg på nå!

FORELESNINGER - WORKSHOP - NETTVERK - KULTUR

"Etiken i praktiken" er en nordisk konferansen om spesialundervisning for voksne. Konferansen arrangeres i Malmø 15. og 16. september, og IKVO er en av arrangørene.

Invitasjon
Program
Workshop
Presentasjon av forelesere
Praktisk informasjon 

Påmelding 

Ny rapport om norskopplæring for personer i asylmottak

Denne rapporten fra IMDi undersøker norskopplæringstilbudet som kommunene gir personer som bor på asylmottak. Rapporten drøfter også hvordan kommunene skal kunne gi et godt opplæringstilbud i lys av økte asylankomster.

Les rapporten hos IMDi

Grimstad vant bosettingsprisen

200-årsjubilanten Grimstad kommune har vært en spydspiss i integreringsarbeidet i flere år. Kommunen har i tillegg utmerket seg med en solid bosettingsinnsats i 2015.

Les mer hos IMDi

Midler til å lære voksne å bruke internett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2016 ut engangsstøtte på til sammen 2 millioner kroner til kompetansetiltak rettet mot voksne som ikke er på nett. Alle offentlige virksomheter, foreninger, lag og organisasjoner mv. som har, eller planlegger iverksetting av prosjekter og tiltak som kan bidra til måloppnåelsen.

Les mer

Tverrfaglig team og obligatorisk helsekurs i Rælingen

I Rælingen jobber flyktningenheten som et tverrfaglig team og er tett på både deltakere og arbeidsgivere. Teamet følger opp deltakere i arbeid og gir god informasjon til arbeidsgiveren om deltakere som er ute på praksis. Teamet følger også opp arbeidsplasser som ansetter deltakere etter at introduksjonsprogrammet er over. Kommunen lykkes svært godt med sitt arbeid.

Les mer