Aktuelt fra Kunnskapsdepartementet

Syndiker innhold
Tema: Innvandring og integrering
Oppdatert: 29 min 5 sek siden

Styrker korona-informasjonen til innvandrergrupper

5 timer 24 min siden
Regjeringen vil gi 6,6 millioner kroner i tilskudd til frivillige organisasjoner for informasjonsarbeid om korona-viruset til innvandrerbefolkningen.

Informasjon om koronavirusutbruddet og barnehager, skoler og høyere utdanning

7 timer 22 min siden
Regjeringen har besluttet å forlenge stengningen av barnehager, skoler, høgskoler og universiteter fram til og med 13. april. Skolene og universitetene må fortsatt legge til rette for hjemmearbeid for elever og studenter.

Spørsmål og svar om grensekontroll, innreise og bortvisning

tir 31. mar 2020 - 15:52
Som en følge av koronasituasjonen har regjeringen har vedtatt nye regler for grensekontroll, innreise og bortvisning. Her er spørsmål og svar om de nye reglene.

Krekar er utlevert til Italia

tor 26. mar 2020 - 13:30
– Najmuddin Faraj Ahmad, også kjent som Krekar, er ikke lenger i Norge. Han er utlevert til Italia, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland innkaller til pressekonferanse

tor 26. mar 2020 - 12:01
Pressekonferansen foregår hos Forsvarsdepartementet i dag klokka 12.45.

Foreslår strengere selvforsørgelsesregler for å få varig opphold i Norge

fre 20. mar 2020 - 15:03
Regjeringen vil stramme inn på unntakene fra selvforsørgelseskravet for varig opphold i Norge. Forslaget gjelder utlendinger under grunnopplæring og videregående utdanning. Kun de som er i godkjent opplegg gjennom introduksjonsordningen, i NAV-tiltak eller som omfattes av ungdomsretten til videregående opplæring skal få unntak fra kravet til å forsørge seg selv.

Forskrift om endring i forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen

ons 18. mar 2020 - 20:32
Hjemmel: Forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen § 7, jf. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 7-12, jf. § 1-2 tredje ledd. Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 18. mars 2020.

Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen

søn 15. mar 2020 - 21:13
Forskrift fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2020.

Justis- og beredskapsministerens orientering om koronasituasjonen

søn 15. mar 2020 - 18:25
Monica Mælands orientering på digital pressekonferanse søndag 15. mars.

Regjeringen stanser ankomster av nye overføringsflyktninger

lør 14. mar 2020 - 11:15
Som følge av regjeringens tiltak for å begrense videre smittespredning av koronaviruset stanses ankomsten av overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) inntil videre.

Prop. 50 L (2019–2020)

fre 13. mar 2020 - 11:45
I proposisjonen foreslår departementet at myndigheten til å oppnevne nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda overføres fra Kongen i statsråd til det departementet som har hovedansvaret for utlendingsforvaltningen (Justis- og beredskapsdepartementet fra 1. januar 2010). Videre forslås det at Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet ikke lenger skal foreslå kandidater til vervet som nemndmedlem. Dette ansvaret foreslås overført til fylkesmennene og Samfunnsviterne. Proposisjonen inneholder også forslag om å lovfeste noen helt grunnleggende vilkår for å kunne oppnevnes som nemndmedlem, som at den som oppnevnes må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og må være personlig egnet. Angivelsen av når et nemndmedlem kan løses fra vervet, utvides tilsvarende. Det forslås for øvrig å fastsette at ansatte i departementene og praktiserende advokater ikke lenger skal kunne oppnevnes som nemndmedlemmer.

Hellas og flyktningkrisa - Norge bidrar med å sikre EUs grenser

man 09. mar 2020 - 11:44
Å styrke kontrollen på de europeiske yttergrensene øker kontrollen på egne grenser. I forbindelse med situasjonen på grensen mellom Hellas og Tyrkia vil Norge bistå den europeiske grensevakten.

DNA-testing i familieinnvandringssaker

fre 06. mar 2020 - 12:25
Nå skal søkere og referansepersoner i familieinnvandringssaker pålegges å avlegge DNA-test for å kunne fastslå familierelasjonen. Det foreslår Regjeringen i et lovforslag.

Skal aldri få utnytte au pairer igjen

fre 06. mar 2020 - 12:08
Vertsfamilier som utnytter au pairen skal få varig karantene og aldri få au pair igjen. Det foreslår regjeringen i et lovforslag til Stortinget.