Aktuelt fra Kunnskapsdepartementet

Syndiker innhold
Tema: Innvandring og integrering
Oppdatert: 2 år 29 uker siden

EU. Ny pakt om migrasjon og asyl.

ons 28. okt 2020 - 15:51

Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om innreiserestriksjoner

man 19. okt 2020 - 14:14
Regjeringen innførte 15. mars 2020 restriksjoner på innreise til Norge for å begrense smitten av covid-19. Det er strenge begrensinger i hvem som får adgang til å reise inn i Norge ut over dem som allerede er bosatt eller arbeidet her.

Informasjon om koronavirusutbruddet og barnehager, skoler og høyere utdanning

man 19. okt 2020 - 09:28
Regjeringens mål er at barnehager, skoler og høyere utdanning skal holdes åpne.

Flere familiemedlemmer kan komme til Norge

fre 16. okt 2020 - 11:13
Regjeringen har besluttet å åpne for at flere familiemedlemmer fra land utenfor EU/EØS kan besøke slektninger i Norge. Dette gjelder blant annet besteforeldre. Reglene om innreisekarantene endres ikke.

Statsministerens innledning om regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier

fre 16. okt 2020 - 10:44
Statsminister Erna Solbergs innledning på lanseringen av regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier på Vulkan i Oslo, 16. oktober 2020.

Nett-tv: Lansering av samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier

tor 15. okt 2020 - 11:00
Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020-2023) legges frem fredag 16. oktober. Følg lanseringen her fra kl. 9.

Forslag til nye nemndmedlemmer i UNE

ons 14. okt 2020 - 12:54
Utlendingsnemnda (UNE) skal hvert fjerde år ha nye nemndmedlemmer oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag fra fylkesmennene, Norges Juristforbund, Samfunnsviterne og en rekke humanitære organisasjoner som arbeider på flyktning-, asyl- eller innvandringsområdet.

Tydelegare krav og betre opplæring for innvandrarar

ons 14. okt 2020 - 09:02
Altfor mange innvandrarar som kjem til Noreg, særleg de med fluktbakgrunn, blir ståande utanfor arbeidslivet. No skal fleire få formell opplæring tilpassa den kompetansen dei har med seg frå heimlandet.

Høring om midlertidige endringer i utlendingsforskriften i forbindelse med covid-19

tir 13. okt 2020 - 11:35
For å unngå uheldige konsekvenser av reiserestriksjoner har Justis- og beredskapsdepartementet sendt på høring et forslag om midlertidige endringer i utlendingsforskriften. Forslaget gjelder saker om permanent oppholdstillatelse.

Prop. 10 LS (2020–2021)

fre 09. okt 2020 - 10:45
I denne proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til ratifikasjon av avtale om ordninger mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler (separasjonsavtalen). Det bes videre om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av avtale mellom EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering for britiske statsborgere. Departementet foreslår en ny lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) blant annet for å gjennomføre separasjonsavtalens bestemmelser i norsk rett.

Innenriksministermøte i EU om den nye migrasjonspakten

fre 09. okt 2020 - 06:10
Statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet deltok torsdag på en videokonferanse med EUs innenriksministre. I dette rådsmøtet diskuterte de Kommisjonens nye migrasjonspakt og samarbeid med tredjeland om migrasjon.

Styrkar norskopplæringa for å betre integreringa

ons 07. okt 2020 - 12:41
Regjeringa styrkar norskopplæringa for innvandrarar gjennom ein eigen norskinnsats. – Denne regjeringa gjennomfører den største integreringsreforma på nesten 20 år. Betre kunnskapar i norsk er nøkkelen for å lukkast, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Engangsløsningen for utlendinger med lang oppholdstid

ons 07. okt 2020 - 09:00
Regjeringen foreslår å innføre en engangsløsning som åpner for at enkelte utlendinger med avslag på asylsøknaden og som har lang oppholdstid kan få en oppholdstillatelse.

Økt kapasitet til behandling av statsborgerskapssaker

ons 07. okt 2020 - 09:00
Regjeringen foreslår å styrke kapasiteten til å behandle søknader om statsborgerskap med 61,5 millioner kroner i 2021.

Foreslår forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner og midlertidige regler om fjernmøter i Utlendingsnemnda

man 05. okt 2020 - 14:31
Av hensyn til folkehelsen foreslår regjeringen å forlenge den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger. Det foreslås også å forlenge de midlertidige reglene om gjennomføring av nemndmøter i Utlendingsnemnda (UNE). Reglene gjelder i utgangspunktet frem til 1. november 2020, og foreslås forlenget til 1. juni 2021.

Prop. 5 L (2020–2021)

man 05. okt 2020 - 14:15

Høring Forslag til midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

fre 18. sep 2020 - 08:50
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Endring i forskrift om innreiserestriksjoner

tor 17. sep 2020 - 14:13
Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt endringer i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og gitt et nytt tilhørende ikrafttredelsesrundskriv.

Norge hald fram sin innsats i Hellas

tir 15. sep 2020 - 11:31
Utfordringane Hellas står overfor no er Europa sine utfordringar. Noregs samla bidrag til Hellas er omfattande, med 600 millionar i EØS-midlar, relokalisering, hjelp til greske styresmakter og nødhjelp.

Høring Forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

tor 10. sep 2020 - 09:53
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om å forlenge varigheten av kapittel 2 i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 på en kort høring. Det foreslås å forlenge de midlertidige reglene fra 1. november 2020 til 1. juli 2021. I tillegg foreslås det en endring i bestemmelsen om introduksjonsprogram.