Aktuelt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Syndiker innhold
Oppdatert: 1 år 19 uker siden

Straff og samfunnsverdier

fre 07. apr 2017 - 11:17
I et innlegg i Aftenposten 4. april 2017 kritiserer generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen Regjeringens forslag om å skjerpe straffenivået og heve maksimumsstraffen i saker hvor gjerningspersonen har begått flere lovbrudd.

Endringer i politiregisterloven

ons 05. apr 2017 - 10:46
Regjeringen ber Stortinget om samtykke til å godta et EU-direktiv som skal beskytte personer ved behandling av personopplysninger for å forebygge, etterforske, avdekke eller straffeforfølge lovbrudd eller gjennomføring av straffereaksjoner.

Bruk av tvang ved biometrisk autentisering

ons 05. apr 2017 - 10:46
Regjeringen legger i dag frem forslag om lovendringer som vil sikre politiet tilgang til mobiltelefoner, nettbrett og andre datasystemer som åpnes ved fingeravtrykk og annen biometrisk autentisering.

Tar du opp for mye forbruksgjeld?

tir 04. apr 2017 - 12:04
Det har aldri vært lettere å gå i luksusfellen enn i dag. Det vil regjeringen gjøre noe med.

Pressekonferanse om begrensning av forbrukslån

man 03. apr 2017 - 16:54
Finansminister Siv Jensen, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne vil tirsdag 4. april kl. 08.30 presentere regjeringens arbeid for å begrense omfanget av usikret kreditt og forbrukslån.

Juryordningen foreslås opphevet

fre 31. mar 2017 - 10:46
Regjeringen legger i dag frem forslag for Stortinget om oppheving av juryordningen. – Jeg er glad for at vi nå kan legge frem et forslag som bedre ivaretar rettssikkerheten og sikrer begrunnede avgjørelser i alle straffesaker, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Samlokalisering av nødmeldingstjenestene 110 og 112 i Innlandet

tor 30. mar 2017 - 13:46
Innlandet er først ute med samlokalisering av 110- og 112-sentralene innenfor de nye politidistriktene. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) åpnet torsdag 30. mars den nye sentralen på Hamar.

To nye instrukser av betydning for afghanske asylsøkere

ons 29. mar 2017 - 13:59
Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt to instrukser til UDI som får betydning for asylpraksis for Afghanistan. Beskyttelse skal vurderes ut fra hvilken provins søkeren kommer fra, og det skal foretas konkrete individuelle vurderinger i hver sak, uavhengig av om søkeren er 16 eller 17 år.

Bevæpningsutvalgets rapport er levert

ons 29. mar 2017 - 08:30
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) tok i dag imot Bevæpningsutvalgets utredning. Utvalgets har evaluert praksisen med et ubevæpnet politi, og vurdert om den skal endres.

Presseinvitasjon: Samlokalisering av nødmeldingssentralene 110 og 112 i Innlandet

tir 28. mar 2017 - 15:00
Torsdag åpner justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) den første samlokaliserte nødmeldingssentralen i landets nye politidistrikter. Det er 110-sentralen i Innlandet og operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt som samlokaliseres.

Krav om selvforsørgelse for å få varig opphold i Norge

tir 28. mar 2017 - 14:42
Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag om at utlendinger må ha vært selvforsørget de siste tolv månedene for å kunne få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge.

Norge fortsetter sin innsats i Middelhavet

man 27. mar 2017 - 15:37
Norge tar sikte på å fortsatt tilby fartøy for å bistå i forbindelse med flyktningsituasjonen i Middelhavet.

Presseinvitasjon: Væpningsutvalet leverer si utgreiing til Justis- og beredskapsdepartementet

man 27. mar 2017 - 15:24
Utvalsleiar Anne Kari Lande Hasle leverer utgreiinga til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) onsdag 29. mars.

Vi driver ansvarlig og nødvendig asylpolitikk

man 27. mar 2017 - 13:00
Replikk i Adresseavisen 27. mars av konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg.

Brochmann 2-utvalgets utredning sendes på høring

tor 23. mar 2017 - 16:12
Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring utredningen om langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Utredningen ble overlevert til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug 1. februar.

Hva er barnets beste?

tir 21. mar 2017 - 12:54
Innlegg av konstituert innvandrings og integreringsminister Per Sandberg i VG, 21. mars 2017.

Mer politi kommer

man 20. mar 2017 - 10:56
I en sak i Oppland Arbeiderblad 16. mars ønsker Ida Kokslien å få bruke politiutdanningen sin. Det får hun sjansen til. Det vil bli en historisk høy politibemanning i 2017.

Ratifikasjon av konvensjon mot vold i nære relasjoner

fre 17. mar 2017 - 11:50
Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon til Stortinget om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbul-konvensjonen).

Politiet må få de midlene som trengs

ons 15. mar 2017 - 11:05
Politiets avdekking og etterforskning av internettrelaterte overgrep bidrar til å tydeliggjøre den reelle risikoen for å bli tatt. Arbeidet med nærpolitireformen er godt i gang.