Aktuelt fra Kunnskapsdepartementet

Syndiker innhold
Tema: Innvandring og integrering
Oppdatert: 5 min 1 sek siden

Høring Forslag til midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

fre 18. sep 2020 - 08:50
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Endring i forskrift om innreiserestriksjoner

tor 17. sep 2020 - 14:13
Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt endringer i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og gitt et nytt tilhørende ikrafttredelsesrundskriv.

Norge hald fram sin innsats i Hellas

tir 15. sep 2020 - 11:31
Utfordringane Hellas står overfor no er Europa sine utfordringar. Noregs samla bidrag til Hellas er omfattande, med 600 millionar i EØS-midlar, relokalisering, hjelp til greske styresmakter og nødhjelp.

Høring Forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

tor 10. sep 2020 - 09:53
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om å forlenge varigheten av kapittel 2 i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 på en kort høring. Det foreslås å forlenge de midlertidige reglene fra 1. november 2020 til 1. juli 2021. I tillegg foreslås det en endring i bestemmelsen om introduksjonsprogram.

Høring om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner og reglene i utlendingsloven om fjernmøter i Utlendingsnemnda

ons 09. sep 2020 - 15:03
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Loven gjelder i utgangspunktet frem til 1. november 2020, og foreslås nå forlenget til 1. juni 2021. Departementet foreslår også å forlenge reglene i utlendingsloven om gjennomføring av nemndmøter i Utlendingsnemnda (UNE) i forbindelse med utbruddet av covid-19.

Norge starter prosessen med relokalisering fra Hellas

ons 09. sep 2020 - 12:20
Brannen på Lesvos har forverret forholdene for asylsøkerne i mottaksleiren Moria. Dette er også en meget vanskelig situasjon for greske myndigheter. Derfor vil regjeringen begynne arbeidet med å hente asylsøkere fra Hellas til Norge nå. Norge vil hente 50 asylsøkere fra Hellas.

Informasjon om koronavirusutbruddet og barnehager, skoler og høyere utdanning

ons 09. sep 2020 - 11:16
Regjeringens mål er at barnehager, skoler og høyere utdanning skal holdes åpne.

Endring i innreiserestriksjoner for medarbeidere i ideelle, religiøse og humanitære organisasjoner

tor 03. sep 2020 - 08:29
Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 1. september en endring i forskriften om innreiserestriksjoner av hensyn til folkehelsen.

Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om innreiserestriksjoner

ons 12. aug 2020 - 13:12
Regjeringen har innført restriksjoner på innreise til Norge for å begrense smitten av covid-19, med strenge begrensinger i hvem som får adgang til å reise inn i Norge ut over dem som allerede er bosatt eller arbeidet her.

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2020

man 10. aug 2020 - 09:20
Sammen for å lykkes – Kommunenes, næringslivets og frivillighetens bidrag til integrering i lokalsamfunn.

Kjærester og familiemedlemmer til nordmenn kan nå komme på besøk til Norge

fre 10. jul 2020 - 13:03
Regjeringen åpner fra 15. juli for innreise for utlendinger fra land utenfor EU/EØS, såkalt tredjelandsborgere, som har familie eller et etablert kjæresteforhold i Norge. Men det gis ikke unntak fra karanteneplikten eller de normale vilkårene i utlendingsloven.

Endringer i au pair-regelverket og DNA-testing i familieinnvandringssaker trer i kraft

tir 30. jun 2020 - 17:00
Fra 1. juli 2020 kan vertsfamilier som utnytter en au pair, bli varig utestengt fra au pair-ordningen. Det innebærer de aldri vil kunne få au pair igjen

Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

søn 28. jun 2020 - 23:00
Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 29. juni 2020 med hjemmel i midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen §§ 2, 3, 6, jf. delegeringsvedtak 19. juni 2020 nr. 1244.

Mottaksplasser for 1000 migranter i Hellas gjennom EØS-midlene

fre 26. jun 2020 - 11:19
Arbeidet med å etablere mottaksplasser for rundt 1.000 enslige mindreårige og sårbare migranter i Hellas er i gang. Prosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midler.

Høring Forslag til forskrift til integreringsloven

fre 26. jun 2020 - 07:58
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift til integreringsloven på høring. I høringsnotatet foreslås det blant annet forskriftsbestemmelser om fylkeskommunens ansvar, obligatoriske elementer i introduksjonsprogrammet, fravær og permisjoner, fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap, veiledende minimumsnivåer i norsk, prøver i norsk og samfunnskunnskap, forsøk, kompetansekrav for lærere og behandling av personopplysninger."

Utvidet rett til nemndmøtebehandling i Utlendingsnemnda for konvertitter

tor 25. jun 2020 - 11:11
I en ny høring foreslår regjeringen at asylsøkere som frykter forfølgelse fordi de har skiftet religion, skal få sterkere rett til å få møte personlig i Utlendingsnemnda under klagebehandlingen enn det de har i dag.

Informasjon om regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2020

ons 24. jun 2020 - 09:53
Regjeringen skal for sjuende gang holde sin årlige integreringskonferanse. Konferansen er digital og avholdes mandag 14. september.