Aktuelt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Syndiker innhold
Oppdatert: 1 år 19 uker siden

Presseinvitasjon: Høyringsmøte om forslag til forskrift om god kredittmarknadsføring

man 13. mar 2017 - 15:10
Det blir stadig meir gjeld i private hushald. Bruken av kostbar forbrukskreditt er særleg høg. Regjeringa arbeider derfor med fleire tiltak for å snu utviklinga. Ei innstramming av reglane om marknadsføring av kreditt er eit tiltak som kan førebyggje gjeldsproblem.

Ungdomsstraff hjelper unge lovbrytere på rett vei

man 13. mar 2017 - 12:26
Unge lovbrytere mellom 15 og 18 år kan ha god nytte av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, viser en delrapport Nordlandsforskning har gjort av ordningene. Disse straffereaksjonene skal være et alternativ til fengsel.

Foreslår å flytte behandling av barnevernssaker fra fylkesnemnda til domstolene

tor 09. mar 2017 - 10:34
Særdomstolsutvalget anbefaler ikke en egen forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Utvalget mener også tingrettene bør behandle foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven.

Nye tiltak mot radikalisering

ons 08. mar 2017 - 10:52
Regjeringen styrker innsatsen mot radikalisering under soning i norske fengsler. Tiltakene skal gjøre kriminalomsorgen bedre i stand til å hindre at ekstremister radikaliserer medfanger.

Retten til å bestemme over eget liv

ons 08. mar 2017 - 10:30
Regjeringen styrker arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med ny fireårig handlingsplan, fem innsatsområder og 28 tiltak.

Politiet skal få opplysninger om beboere i asylmottak

tir 07. mar 2017 - 12:11
Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i utlendingsloven, slik at politiet i større grad kan gis tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak.

Presseinvitasjon: Ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

tir 07. mar 2017 - 11:51
Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen lanserer regjeringens handlingsplan Retten til å bestemme over eget liv (2017-2020) i morgen.

Presseinvitasjon: Særdomstolsutvalget overleverer sin utredning

man 06. mar 2017 - 15:04
Særdomstolsutvalget overleverer torsdag utredningen «NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?» til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Straff - Forslaget vil bedre reflektere alvoret ved gjentatt eller omfattende kriminalitet

fre 03. mar 2017 - 12:30
Regjeringens forslag vil bidra til en bedre forholdsmessighet mellom lovbrudd og reaksjon. I sin leder 20. februar omtaler Dagbladet regjeringens forslag om å heve straffenivået i saker der gjerningspersonen har begått flere lovbrudd.

Påtaleanalysen overlevert

tor 02. mar 2017 - 10:45
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) tok i dag imot påtaleanalysen. Utvalgets oppdrag har vært utrede hvorvidt påtalemyndigheten har riktig kapasitet og kompetanse.

Reform i balanse - nærpolitireformen

ons 01. mar 2017 - 13:28
Mange i politiet deler ambisjonene om et politi med mer moderne arbeidsmåter og sterkere kompetansemiljøer.

Presseinvitasjon: Påtaleanalysen - overlevering av rapport

ons 01. mar 2017 - 12:22
Utvalget, som har hatt i oppdrag å utrede om påtalemyndigheten har riktig kapasitet og kompetanse, overleverer i morgen sin rapport til justis- og beredskapsministeren.

Nærpolitireformen og tilliten til politiet

man 27. feb 2017 - 13:23
Tillit til politiet er et viktig kjennetegn ved den norske rettsstaten. Den tilliten og trygghetsskapingen som ligger i det lokale nærpolitiet, står helt sentralt i politireformen.

Tilskot til arbeidet mot radikalisering og valdeleg ekstremisme i kommunane

man 27. feb 2017 - 12:54
Justis- og beredskapsdepartementet lyser ut midlar til førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme.

Høring om informasjon fra folkeregisteret til utlendingsmyndighetene

man 27. feb 2017 - 12:30
Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om nye forskriftsbestemmelser om utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregisteret til utlendingsmyndighetene.

Evaluering av politireformen

ons 22. feb 2017 - 12:56
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) overleverte i dag en statusrapport til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP), som vurderer reformarbeidet som er gjennomført i 2016.

Presseinvitasjon: Evaluering av nærpolitireformen

tir 21. feb 2017 - 11:03
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å evaluere nærpolitireformen. Oppdraget vil gå over fire år. I morgen legges det frem en statusrapport som vurderer reformarbeidet som er gjennomført i 2016.

Høring om ENISA

man 20. feb 2017 - 11:59
ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) er et byrå i EU med hovedoppgave om å bidra til økt cybersikkerhet i EU og blant medlemslandene. ENISA ble etablert i 2004, og Norge er tilknyttet byrået. ENISA sitt nåværende mandat vil utløpe i 2020, og det pågår nå en høring for å innhente synspunkter om ENISAs arbeid og gjeldende mandat sett opp mot kommende cybersikkerhetsutfordringer.

Ny sivil klareringsmyndighet etableres i Moss

fre 17. feb 2017 - 12:15
Regjeringen samler 25 av dagens kontorer for sikkerhetsklarering og oppretter en ny sivil klareringsmyndighet i Moss.

Tettere samarbeid mellom PST og E-tjenesten

fre 17. feb 2017 - 11:24
Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i lovgivningen om utlevering av informasjon fra skjulte tvangsmidler fra PST til E-tjenesten.