Aktuelt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Syndiker innhold
Oppdatert: 1 år 19 uker siden

Per Sandberg går inn for Sylvi Listhaug

fre 17. feb 2017 - 11:14
I statsråd i dag ble fiskeriminister Per Sandberg (FrP) konstituert til statsråd for innvandrings- og integreringssaker når Sylvi Listhaug (FrP) går ut i fødselspermisjon fra og med den 5. mars.

Ny assisterende politidirektør

fre 17. feb 2017 - 11:06
Håkon Skulstad er i statsråd i dag åremålsbeskikket som assisterende politidirektør for en periode på seks år.

Rapport om korrupsjon i Norge

ons 15. feb 2017 - 09:33
Europarådets anti-korrupsjonsorgan GRECO har laget en ny rapport om korrupsjon i nasjonalforsamlinger, domstoler og påtalemyndighet i Norge.

Det er en av statens kjerneoppgaver å sørge for borgernes sikkerhet og trygghet. Regjeringen tar dette ansvaret på alvor

tir 14. feb 2017 - 14:31
Pensjonert generalløytnant Mood og lensmann Torstveit skrev i VG om behovet for å være forberedt på kriser. Men når de hevder at regjeringen ikke tar tak i viktige utfordringer i den helhetlige tilnærmingen for å møte dagens trusler, tar de feil.

Invitasjon til å kommentere Norges 7. rapport til FNs menneskerettskomité

man 13. feb 2017 - 13:24
Norge skal innen 1. august 2017 levere sin sjuende rapport om gjennomføringen av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter til FNs menneskerettskomité. Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer arbeidet med rapporten, og har utarbeidet et førsteutkast til rapport, som det inviteres til å komme med kommentarer til.

Vold i nære relasjoner i samiske samfunn

man 13. feb 2017 - 10:43
Sametinget og Justis- og beredskapsdepartementet samarbeider om et prosjekt der hensikten er å frambringe mer forskningsbasert kunnskap om vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

Ny leder i Integreringsavdelingen

fre 10. feb 2017 - 11:33
Lisbeth Fransplass ble i statsråd i dag utnevnt til ny ekspedisjonssjef for Integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Forlengelse av indre grensekontroll

tor 09. feb 2017 - 16:05
Regjeringen har forlenget den midlertidige grensekontrollen på indre Schengen-grense med tre måneder fram til 11. mai 2017.

Returavtale mellom Norge og Pakistan

man 06. feb 2017 - 14:08
Norge undertegnet 25. januar 2017 en avtale om retur med Pakistan. Avtalen ble undertegnet av Norges ambassadør til Pakistan i Islamabad.

Presseinvitasjon: Åpner ny avdeling i Kongsvinger fengsel

man 06. feb 2017 - 13:02
I morgen åpner justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) en avdeling med 20 nye plasser i Kongsvinger fengsel.