Høring vedrørende finansiering av livsopphold for voksne i grunnskolen

Velkommen tilbake til nytt skoleår! Året blir spennende med ny introlov og mange endringer på trappene. Første høring gjelder finansiering av livsopphold for voksne i grunnskolen. Les IKVOs høringssvar under. Send oss gjerne innspill på mail viho@lunner.kommune.no INNEN 25.8.

IKVOs høringssvar

Aktører og ansvarsforhold i utlendingsforvaltningen

Her er en nyttig oversikt over departementer og etater som arbeider med innvandring og utlendingsspørsmål.

Les mer hos Regjeringen

Resultater for flyktninger som avsluttet introduksjonsprogram i 2018

I 2018 gikk 55 prosent av deltakere ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Det er det beste resultatet i introduksjonsordningens historie.

Les mer hos IMDi

Utvikler standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

IMDi og Kompetanse Norge utvikler standardiserte elementer til bruk i introduksjonsprogrammet for å bidra til god kvalitet for den enkelte deltaker. Elementene skal være tilpasset deltakere med ulik kompetanse, ønsker og muligheter i arbeidsmarkedet.

Les mer hos IMDi

Status om læreplan og prøve i norsk på nivå C1

Kompetanse Norge er godt i gang med å utvikle prøve i norsk på nivå C1 og læreplan i norsk for voksne innvandrere for nivå C1.
 
Les mer hos Kompetanse Norge

Oppstartskonferanse for utvidelse av forsøkene med FVO ble arrangert 5. og 6. juni

Kompetanse Norge inviterte til oppstartskonferanse i forbindelse med utvidelse av modulforsøkene med FVO. Flere av medlemmene i IKVO har fått innvilget søknad om å være med på denne utvidelsen av FVO.

Les mer om FVO hos Kompetanse Norge

Hurtigspor for deltakere i introduksjonsprogrammet

Målet med hurtigspor er å raskt identifisere flyktninger som har en etterspurt kompetanse og relevante erfaringer som kan bli tatt i bruk i det norske arbeidslivet. Gjennom hurtigsporet skal målrettede og tilpassede tiltak raskt settes i gang, parallelt med norskopplæring og andre kvalifiserende tiltak.

Les mer hos IMDi

FFKFs dialogkonferanse 2019

FFKF inviterte til direkte dialog om hvordan vi kan samskape forståelse, praksis og bedre løsninger for å korte ned veien fra flyktningleir til norsk arbeidsliv. Vedlagt er presentasjonene fra dialogkonferansen som ble arrangert i april. 

 

Høring - NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget)

Regjerningen foreslår endringer i ordningene for livsopphold for voksne innvandrere som tar grunnskoleopplæring. Det er foreslått ulike pilotprosjekter. IKVO vil sende et høringssvar i august. Send oss dine innspill på e-post til viho@lunner.kommune.no

NOU 2018:13

Ny utlysing av prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss

Kompetanse Norge lyser ut inntil 15 millioner for å kunne tilby ufaglærte voksne opplæring som kombinerer grunnleggende ferdigheter, norsk og/eller samisk med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat. Søknadsfrist er 2. september 2019.

Les mer hos Kompetanse Norge