Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til norskopplæring for flyktninger fra Ukraina

Det er bevilget 50 millioner kroner til norskopplæringsordningen, for å gi tilbud om tidlig opplæring i norsk for flyktninger fra Ukraina. Søknadsfrist: 7. juni 2022. 

Digitalt informasjonsmøte om tilskudd til norskopplæring 23. mai kl. 12.00-13.00

Nasjonal brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet i 2021

IMDi gjennomførte en nasjonal undersøkelse blant deltakere ved årsskiftet 2021-2022. Til sammen 2 245 deltakere fra 129 kommuner besvarte undersøkelsen, som forsøker å kartlegge hvilke elementer som indikerer god kvalitet i introduksjonsprogrammet.

Les mer hos IMDi

Temaplakater på engelsk- ukrainsk

Avior er en nettside med flerspråklig materiale for barn med innvandrerbakgrunn i Europa. Her finnes nå noen temaplakater som viser bilde og ord på både engelsk og ukrainsk. 

Temaer: hodet, kroppen, dyr i skogen, dyr på gården, frukt og grønnsaker, på bordet, tall, ulike situasjoner og handlinger, om skolen, dager og uker og om famile.

Les mer hos Tema morsmål

Veileder til migrasjon, helse og mangfold

Denne veilederen skal hjelpe deg som er gruppeveileder til å planlegge og gjennomføre timene i temaområdet migrasjon, helse og mangfold i det standardiserte elementet Livsmestring i et nytt land.

Les mer hos IMDi

IKVOs svar på høringsnotatet om endringer i integreringsloven gjeldende ukrainske flyktninger

Til tross for ualminnelig kort høringsfrist, har mange av våre medlemmer kommet med innspill til Regjeringens foreslåtte midlertidige endringer av integreringsloven.

Les høringssvaret her

Flyktninger fra Ukraina

IMDi har samlet informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina. Siden oppdateres fortløpende.

Les mer hos IMDi

Nytt fra styret i IKVO

IKVO planlegger landsmøte og landskonferanse i Oslo 24.-25. november. Hold av datoen!

Referat fra siste styremøte i IKVO kan leses her. 

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina

På nettsidene til IMDi er det samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av krigsflyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv. 

Les mer hos IMDi

Flyktninger fra Ukraina – er vi klare til å hjelpe?

Stadig flere flykter fra krigen i Ukraina. Noen finner veien til Norge. Hva møter de her, og er det norske samfunnet klare for å ta imot dem? Se opptak av Fafo-seminaret som ble holdt tirsdag 29. mars 2022.

Se opptaket her

Kommunene blir bedt om å bosette 35 000 flyktninger i 2022

Alle kommunene i Norge er bedt av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen om å bosette om lag 35 000 flyktninger.

Les mer hos IMDi