Program og påmelding til IKVOs landsmøte og konferanse 27. og 28. oktober i Oslo

Konferansen blir gratis for være medlemmer. Konferansen blir på Bristol hotell i Oslo.

Du kan lese det endelige programmet her.  I programmet finner du også informasjon om hvordan du melder deg på. Saksliste til landsmøtet kan du lese her, 

 

Kommunene sine utgifter til bosetting, integrering og norskopplæring i 2021

Beregningsutvalet sin rapport for 2021 viser at kommunene i stor grad fikk dekket de gjennomsnittlige utgiftene til bosetting og integrering av flyktninger i de fem åra kommunene mottok integreringstilskudd.

Les mer hos IMDi

Nasjonal lederkonferanse 16.-17. november (HK-dir)

Temaer blir blant annet Fullføringsreformen, karriereveiledning og realkompetansevurdering, erfaringer med Integreringsloven så langt, læring på tvers av arenaer, fleksibel opplæring, lokalt utviklingsarbeid – og god tid til erfaringsdeling.

Les mer om program og påmelding her

Fagverksted 2022: Rustet for framtiden! Samarbeid om kvalifisering

Årets Fagverksted setter søkelys på hvordan kommuner, sivilsamfunnet og arbeidsgivere samarbeider om å bygge gode kvalifiseringsløp for ulike deltakere i introduksjonsprogrammet. Dato: 28.-29. september på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 1. september.

Les mer hos IMDi

Integreringsbarometeret 2022

Årets integreringsbarometer viser at befolkningen i stadig økende grad er mer positive til innvandring. Samtidig mener bare to av ti av integreringen fungerer bra.

Les mer hos IMDi

Informasjon om oppfølging av fullføringsreformen - FVO (Forberedende voksenopplæring)

I denne presentasjonen fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, kan du få informasjon om status for fullføringsreformen av FVO.

Les presentasjonen her

Nettverkssamling om fleksibel opplæring i voksenopplæringen

HK-dir inviterer til workshop/nettverkssamling om fleksibel opplæring for private og kommunale voksenopplæringssentre.
Les mer hos HK-dir

Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til norskopplæring for flyktninger fra Ukraina

Det er bevilget 50 millioner kroner til norskopplæringsordningen, for å gi tilbud om tidlig opplæring i norsk for flyktninger fra Ukraina. Søknadsfrist: 7. juni 2022. 

Digitalt informasjonsmøte om tilskudd til norskopplæring 23. mai kl. 12.00-13.00

Nasjonal brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet i 2021

IMDi gjennomførte en nasjonal undersøkelse blant deltakere ved årsskiftet 2021-2022. Til sammen 2 245 deltakere fra 129 kommuner besvarte undersøkelsen, som forsøker å kartlegge hvilke elementer som indikerer god kvalitet i introduksjonsprogrammet.

Les mer hos IMDi

Temaplakater på engelsk- ukrainsk

Avior er en nettside med flerspråklig materiale for barn med innvandrerbakgrunn i Europa. Her finnes nå noen temaplakater som viser bilde og ord på både engelsk og ukrainsk. 

Temaer: hodet, kroppen, dyr i skogen, dyr på gården, frukt og grønnsaker, på bordet, tall, ulike situasjoner og handlinger, om skolen, dager og uker og om famile.

Les mer hos Tema morsmål