Tekster om 17. mai på flere språk

På Tema Morsmål finner du en tekst om Norges nasjonaldag på flere språk. I tillegg er det samlet nyttige lenker og ressurser til temaet. I høyre kolonne finner du lenker til flere ressurser om 17. mai på de ulike språksidene på Tema Morsmål.

Les mer på Tema Morsmål

Fagverksted 2021, webinar 2: Digitale tilskuddsløsninger, NIR og integreringsloven

Årets fagverksted vil bestå av flere digitale webinarer. Dette er andre webinar.Tidspunkt
11. mai 2021 10.00-11.00

Les mer hos IMDi

Digital samling for muntlige sensorer

Kompetanse Norge kan endelig invitere muntlige sensorer fra hele landet til digital sensorsamling. Høsten 2021 vil sensorer som vurderer den muntlige delen av Norskprøven få mulighet til å møte andre kollegaer til diskusjon og faglig påfyll.

Les mer hos Kompetanse Norge

Mangfoldsprisen

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekrutteringen av innvandrere i arbeidslivet.

Les mer

Informasjon om integreringspakke II

Stortinget har vedtatt tiltakspakker og midlertidige lover på integreringsområdet som følge av pandemien. Integreringspakke II gir mulighet for å utvide introduksjonsprogrammet og norskopplæring.

Les mer hos IMDi

Informasjon om korona-situasjonen

Her har vi samlet hvordan korona-situasjonen påvirker ulike sider av våre tjenester. Informasjonene er hentet fra temasidene, og vi oppdaterer fortløpende.

Le mer hos Kompetanse Norge

Lokale rutiner til arbeidet mot negativ sosial kontroll

Voksenopplæringssentre skal lage rutiner som skal forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
Les mer hos Kompetanse Norge

Oppdatert korona-informasjon på ulike språk

Her finner du informasjon fra offentlige myndigheter på ulike språk. Siden er til frivillige organisasjoner og ressurspersoner som driver oppsøkende informasjonsarbeid og som skal nå ut til grupper som ikke forstår tilstrekkelig norsk.

Les mer hos IMDi

Tilbud om veilederopplæring ICDP 2021

IMDi tilbyr i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir og Bufetat) veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet for kommuner som ønsker å bruke International Child Development (ICDP) som metode for å veilede foreldre.

Les mer hos IMDi

Utdanningsdirektoratet legger nå ut egne koronaretningslinjer for voksenopplæringen

Utdanningsdirektoratet legger nå for første gang ut egne koronaretningslinjer for voksenopplæringen. 

Les mer hos Udir