1. juli ble Kompetanse Norge en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Kompetanse Norge er nå en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Direktoratet ble etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgaver fra NOKUT. Inntil videre består nettesidene til KOmpetanse Norge som før.

Kompetanse Norge