7 kommuner nominert til Bosettings- og integreringsprisen 2018

Asker, Bodø, Bærum, Lørenskog, Steinkjer, Stange og Tromsø er nominert til Bosettings- og integreringsprisen for å ha jobbet godt med bosetting og integrering av flyktninger. De fleste av disse kommunene har voksenopplæringssentre som er medlemmer i IKVO.

Les mer hos IMDi