Aktører og ansvarsforhold i utlendingsforvaltningen

Her er en nyttig oversikt over departementer og etater som arbeider med innvandring og utlendingsspørsmål.

Les mer hos Regjeringen