Årsmøtet i IKVO blir avholdt digitalt i 2020


Styret i IKVO har bestemt at årets landsmøte skal gjennomføres digitalt på Zoom tirsdag 3. 11 fra kl 14. Sakspapirer sendes ut tre uker i forkant. Medlemmene kan allerede nå sende inn saker til landsmøtet. Påmelding til landsmøtet skjer på mail til viho@lunner.kommune.no

Den planlagte konferansen vil bli forsøkt avholdt i mars 2021.