Bruk av språkpraksis i norskopplæringen

I et brev til IMDi og Kompetanse Norge fastslår justisdepartementet at språkpraksis kan telles med som en del av norskopplæringen. Språkpraksisen må ha en kvalitet som fører til språkutvikling for at den skal kunne inngå i norskopplæringen.

Les mer hos IMDi