Deler av voksenopplæringsfeltet overføres fra Utdanningsdirektoratet (Udir)

Fra 1. januar 2020 får Kompetanse Norge ansvar for hele modulforsøket, og tar over flere oppgaver knyttet til realkompetansevurdering fra Udir.

Les mer hos Kompetanse Norge