Den nasjonale integreringskonferansen

Den nasjonale integreringskonferansen er en viktig del av regjeringens arbeid på integreringsfeltet.  Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere. Årets konferanse arrangeres i Oslo 19. september 2018.

Les mer