En mulighet for kvalifisering

Flyktningene ønsker mer relevant innhold i introduksjonsprogrammet og opplæring i større grad tilpasset eget nivå. Det er noen av funnene i en ny undersøkelse blant introduksjonsdeltakere.

Les mer hos IMDi