Endringer i introduksjonsloven og ny mal for individuell plan

Ny endringer i introduksjonsloven har nå trådt i kraft. Det er også utarbeidet en ny mal for individuell plan som er i tråd med disse endringene.

Les mer hos IMDi