Engelskkravet som hindrer flyktningers utdanningsløp

Vi lever i en internasjonal verden, der engelsk er kommunikasjonsspråket. Ungdommene våre har gode engelskkunnskaper, og engelskfaget står sterkt i norsk skole. Men innvandrere og flyktninger kommer ofte fra land der engelsk står mye svakere. Ikke alle har lært engelsk på skolen. Hvis de har hatt engelsk, er kvaliteten på opplæringen som regel dårligere enn i Norge. Hva skjer når de som kommer hit, ønsker å bygge videre på sin kompetanse? Styreleder i IKVO, Vibeche Holte, har skrevet en artikkel om dette.

Les den her