Europeisk prosjekt om utvikling av basisferdigheter for voksne

Er din skole interessert i å delta i et europeisk prosjekt om utvikling av basisferdigheter for voksne? Et fransk senter i Rennes søker norsk partner. En partner bør:
"participe in the field of adult education
in relation with trans-disciplinary approach and transversal skills in key competences training.
We're searching for training centers and schools to be our partners for an exchanges of practices.


We'd like to organize short observation mobilities of 2-3 days for teachers and trainers in order to observe and share innovative practices.
The partners should :
- provide adult education courses and train adults on key Skills
- propose training activitites on real life situations combining several disciplins,
- or train adults on transversal competences such as "learning-to-learn", cognitive skills,...
- be interested to visit and observe other key competences training organisations and practices in Europe"
Kontakt viho@lunner.kommune.no for å komme i kontakt med søkeren.