Færre kommuner får flyktninger i 2018

IMDi kommer til å be rundt halvparten av kommunene som har tatt imot flyktninger de siste årene om å bosette i 2018. Årsaken er at færre søker asyl i Norge. Anmodningen kommer i månedsskiftet oktober/november.

Les mer hos IMDi