Fagsamling om opplæring for innvandrere med liten eller ingen skolegang

Kompetanse Norge arrangerer nasjonal fagutviklingssamling i Sandefjord 16.-18. november. Samlingen er for lærere og ledere som driver opplæring etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og for de som deltar i forsøk med moduliserte læreplaner i forberedende voksenopplæring (FVO) på grunnmodulen og modul 1.

Les mer hos Kompetanse Norge