Fagsamling om opplæring for innvandrere med liten eller ingen skolegang

Kompetanse Norge arrangerte nasjonal fagutviklingssamling i Sandefjord i november. Samlingen var for lærere og ledere som driver opplæring etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og for de som deltar i forsøk med moduliserte læreplaner i forberedende voksenopplæring (FVO) på grunnmodulen og modul 1. Presentasjonene er nå lagt ut.

Les mer