FFKFs dialogkonferanse 2019

Norske kommuner skal i 2019 ta i mot 3000 flyktninger direkte fra ulike
flyktningleire. I tillegg skal det bosettes 2350 personer fra mottakene i Norge.
Alle disse er forventet å være i ordinær utdanning eller inntektsgivende arbeid
innen utgangen av sitt introduksjonsprogram. FFKF inviterer til direkte dialog om
hvordan vi kan samskape forståelse, praksis og bedre løsninger for å korte ned
veien fra flyktningleir til norsk arbeidsliv.

Les mer hos FFKF