Film om karriereveiledning på tre nye språk

Filmen beskriver karriereveiledning på en lettfattelig måte og kan brukes av karrieresentre og andre aktører. Filmen fokuserer på situasjoner i livet der karriereveiledning kan bidra til bedre oversikt og gode valg. Filmen er nå oversatt til engelsk, fransk og arabisk.

Les mer hos Kompetanse Norge