Formell kvalifisering av flyktninger: «å tenke utenfor boksen». En casestudie av ledelse for sosial rettferdighet og kvalitet.

Lektor Tove Andersen har skrevet en masteroppgave i utdanningsledelse som er svært relevant for oss som jobber i kommunal voksenopplæring. Hun har sett nærmere på ledelse av formelle kvalifiseringsløp for voksne flyktninger tilbudt i samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner. Problemstillingen var: Hvordan kan ledelsen av formelle, yrkesrettede kvalifiseringstiltak for flyktninger forstås i lys av teori om ledelse for sosial rettferdighet, og hvilke forventninger finnes til kvalitet i tiltakene? 

Til masteroppgaven