Forslag til ny integreringslov og endringer i statsborgerloven

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). Les høringsnotatet og kom med innspill. IKVO kommer vil sende et langt og fyldig høringssvar innen fristen i november.

Les mer hos Kompetanse Norge