Friksjon og fleksibilitet – om samarbeid mellom voksenopplæringen og flyktningtjenesten

Styreleder i IKVO, Vibeche Holte, holdt innlegg på konferansen til FFKF - Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid, 4. april i Bergen. Innlegget omhandlet samarbeidet mellom voksenopplæringen og flyktningtjenesten.

Du kan lese innlegget her