Gjennomføring av norskprøver avlyses i uke 22

Gjennomføringen av den skriftlige delen av norskprøven for voksne innvandrere stanses i uke 22. Muntlig prøve fortsetter. – Sikkerhet for prøven er første prioritet. Nå undersøkes det nærmere om serverne er utsatt for ekstern påvirkning, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Les mer hos Kompetanse Norge