Gratis videreutdanning for voksenlærere

Nå kan du søke gratis videreutdanning dersom du underviser voksne i norsk som andrespråk, i grunnutdanningen eller i grunnleggende ferdigheter. Kompetanse Norge har samarbeidet med flere høyskoler om utvikling og gjennomføring av videreutdanninger som har et voksenpedagogisk perspektiv på opplæringen.

Les mer hos Kompetanse Norge