Har vi kunnskapen vi trenger til å utvikle morgendagens norskopplæring?

På oppdrag fra Kompetanse Norge leverte Høgskolen i Innlandet rapporten «Norskopplæring for voksne innvandrere - en kunnskapsoppsummering» for å bidra til at vi får mer forskningsbasert kunnskap om opplæring i norsk for voksne innvandrere.

Les mer hos Kompetanse Norge