Høring: Læreplan i norsk for voksne innvandrere på nivå C1

Kompetanse Norge inviterer relevante aktører til å avgi høringssvar på forslag til læreplan i norsk for voksne innvandrere på nivå C1.  IKVO vil gjerne høre hva dere mener om planen.
 
Les mer hos Kompetanse Norge