Høring - NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget)

Regjerningen foreslår endringer i ordningene for livsopphold for voksne innvandrere som tar grunnskoleopplæring. Det er foreslått ulike pilotprosjekter. IKVO vil sende et høringssvar i august. Send oss dine innspill på e-post til viho@lunner.kommune.no

NOU 2018:13