Hurtigspor for deltakere i introduksjonsprogrammet

Målet med hurtigspor er å raskt identifisere flyktninger som har en etterspurt kompetanse og relevante erfaringer som kan bli tatt i bruk i det norske arbeidslivet. Gjennom hurtigsporet skal målrettede og tilpassede tiltak raskt settes i gang, parallelt med norskopplæring og andre kvalifiserende tiltak.

Les mer hos IMDi