IKVO har sendt brev til KS og IMDi

Kommunene må nå registrere søknad eller vedtak om norskopplæring for den enkelte innvandrer i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for å få utbetalt norsktilskudd. IKVO mener at den nye praksisen er problematisk, og har sendt brev til KS og IMDi om dette.  

Les brevet til KS her
Les brevet til IMDi her