IKVO har sendt brev til Utdanningsdirektoratet

Den 28. februar sendte IKVO et brev til Udir om behovet for endring av Udirs rundskriv om skolemiljø, Udir-3-2017, der det blant annet heter at: "Direktoratet minner også om at kommunen ikke har hjemmel til å fastsette ordensreglement for grunnskoleopplæring etter kapittel 4A». 

Du kan lese hele brevet her