IKVO planlegger landsmøte og landskonferanse 1.-2. november 2018

IKVO planlegger landsmøte og landskonferanse 1.-2. november 2018. Foreløpig tema er "Voksenopplæringa i møte med framtidas utfordringer». 

Foreløbig program kan leses her