IKVO skal møte KS for å diskutere introprogrammet

Styret i IKVO skal møte KS 4. mars. Tema er "Mer effektivt introprogram". Har du innspill? Spørsmålene som blir drøftet er:

  • Hva må til for å øke andelen deltakere som får formell opplæring innenfor rammene av introduksjonsprogrammet? 
  • Hva må til for at deltakerne gjennomfører formell opplæring innenfor rammene av introduksjonsprogrammet? 
  • Hva må til for at kommunene i større grad differensierer programtiden for forskjellige deltakergrupper?
  • Hva mener IKVO skal til for at alle som skal inn i introduksjonsprogrammet blir kompetansekartlagt og får karriereveiledning i forkant av oppstart av programmet?
  • Det er enighet om at resultatene av introduksjonsprogrammet bør bli bedre – hva mener IKVO vil være gode resultater etter gjennomført program?