IKVO takket av Guri Bøe

Styret i IKVO takker Guri Bøe for lang og tro tjeneste for IKVO. Guri er rektor ved Bergen voksenopplæring. Hun har bakgrunn fra spesialundervisning og grunnskole for voksne. Etter tidligere leder Jan Tambs-Lyche, er Guri det lengst sittende styremedlemmet i IKVO.

 

Guri har vært aktiv i ESBN og arbeidet med grunnleggende ferdigheter, ledet av Kompetanse Norge. Vi takker Guri for alt arbeid hun har lagt ned i styret, og ønsker henne lykke til videre!

På bildet ser vi Guri Bøe til venstre og styreleder Vibeche Holte til høyre