IKVOs høringssvar på forslag til lærerplan i norsk og samfunnsfag på nivå C1

IKVO støtter revisjonen av læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere opp til C1-nivå, gitt at det ikke stilles krav om C-nivå, for eksempel for inntak til høyere utdanning.

Les hele høringssvaret her