IKVOs landskonferanse 2018: «Voksenopplæringen i endring og omstilling"

Nå kan du melde deg på til IKVOs landskonferanse på hotell Scandic Oslo Airport på Gardermoen, 1.-2. november 2018. Konferansen er gratis for medlemmene. Påmelding til IKVOs leder på e-post til viho@lunner.kommune.no senest 15. oktober. Alle deltakere må selv bestille og betale reise og ordne overnatting. Bookingkode Scandic Oslo Airport: 46523389 (rabatt overnatting).

Programmet