IMDi og Kompetanse Norge foreslås nedlagt.

Nær 5.000 arbeidsplasser foreslås overført til fylkeskommunene av et ekspertutvalg. Kompetanse Norge og IMDi er blant fem statlige etater som foreslås nedlagt. Det er kun seks ukers høring. IKVO vil uttale seg. 

Les mer om saken i Aftenposten