Innføringskurs i personlig økonomi for nyankomne flyktninger

Bruk pengene dine smart er et hjelp-til-selvhjelpskurs i personlig økonomi for flyktninger. Kurset er utarbeidet av Finans Norge i dialog med flyktningkontoret i Bærum og er beregnet å inngå i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Les mer