Innlegg fra seminaret til livsoppholdsutvalget

Kunnskapsdepartementet har opprettet et livsoppholdsutvalg. Målet er å få frem hvilke løsninger og synliggjort barrierer og muligheter som finnes og som utvalget bør ta med seg i sine vurderinger. Utvalget vil ha forslag til finansiering av livsopphold for voksne elever i grunnskole og videregående. Det ble arrangert et innspillseminar 16. april.

Livsoppholdutvalget
Manglende eller svake muligheter for å sikre tilstrekkelige midler til livsopphold, kan føre til at voksne ikke begynner på eller gjennomfører nødvendig opplæring. Utvalget skal utrede løsninger og modeller for inntektssikring, slik at flere voksne kan ta opplæring på grunnskole og videregående nivå.

Utvalget inviterte til innspillseminar 16. april 2018, for å få på bordet alle gode forslag. Målet var å få frem hvilke løsninger og synliggjort barrierer og muligheter som finnes og som utvalget bør ta med seg i sine vurderinger.

Presentasjoner
Åpning v/utvalgsleder Oddbjørn Raaum
Kompetanse Norge v/Anders Fremming Anderssen
Udir v/ Kirsten Waarli og Astri Gjedrem
IKVO v/Vibeche Holte
LO v/Liv Sannes
IMDi v/Benedicte Soria Barkvoll
NAV v/ Erik Oftedal

Nettsidene til livsoppholdsutvalget