Innspillskonferanse: Revidering av Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere skal revideres, og arbeidet er godt i gang. Kompetanse Norge inviterer sektoren til å komme med gode innspill til utviklingsarbeidet. Målgruppen for konferansen er aktører på lokalt, regionalt og statlig nivå.

Les mer hos Kompetanse Norge