Introduksjonsprogram – resultater for 2017

Nesten halvparten av deltakerne i introduksjonsprogrammet gikk direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt program i 2017. Det viser nye tall fra IMDi.

Les tall for din egen kommune her