Invitasjon til fagseminar med erfaringsdeling 2. november 2017

Oslo voksenopplæring Nydalen har påtatt seg ansvaret for å arrangere årets samling for synspedagoger og andre som arbeider med opplæring for voksne med synsvansker.
 
Temaer: Opplæring for voksne minoritetsspråklige med synsvansker, hvordan tolke opplæringsloven og hvilke tjenester kan det søkes om fra Statped?