Jobbsjansen er en vellykket kvalifiseringsordning

Jobbsjansen er et kvalifiseringsprogram og en tilskuddsordning som har som mål å øke sysselsettingen blant innvandrere. Gjennom Jobbsjansen kan hjemmeværende innvandrerkvinner få tiltak som kvalifiserer til arbeid eller utdanning. I tillegg kan innvandrerungdom få tilbud om mer grunnskoleopplæring, og deltakere i introduksjonsprogram kan få et ekstra år i programmet.

Les mer hos IMDi