Kartlegging og e-læring i forberedende voksenopplæring

Et kartleggingsverktøy og e-læringsressurser i lesing gjøres denne høsten tilgjengelig for skoler som deltar i forsøk med forberedende voksenopplæring (FVO).

Les mer hos Kompetanse Norge