Kommunenes sentralforbund (KS) har lansert en nettside som gir tips til kommuner som bosetter flyktninger.

Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? KS har samlet samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

Til nettsiden