Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i 2018

Beregningsutvalgets rapport for 2018 viser at kommunene i svært stor grad får dekket sine utgifter til bosetting og integrering.

Les mer hos IMDi