Krav til å forsørge deg selv for å få permanent oppholdstillatelse

Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke om permanent oppholdstillatelse, må du ha hatt egen inntekt og ikke ha mottatt sosialhjelp i løpet av de siste 12 månedene. Dette er et nytt krav.

Les mer hos UDI