KS-seminar: Hvordan lykkes vi best med inkludering?

Den 31. januar arrangerer KS et formiddagsseminar hvor de setter inkludering på dagsorden. Her presenteres og diskuteres funn fra nye FoU-prosjekt, som med ulike innfallsvinkler ser på hvordan kommunesektoren kan bidra til bedre inkludering av dem som står utenfor. 

Les mer hos KS