Kvalitetsstandarder for norskopplæringen

Kompetanse Norge har utviklet kvalitetsstandarder for norskopplæringen som kan brukes til bestilling av kurs for minoritetsspråklige som ikke er omfattet av introduksjonsloven. Kvalitetsstandardene skal bidra til at norskopplæring gitt eller bestilt av det offentlige, er av god kvalitet og gir en bedre sammenheng i opplæringstiltak for den enkelte deltaker.

Les mer